Về chi phí thiết kế Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower có một số thắc mắc xin các bác giải thích giùm:
1 – Trong Định mức chi phí thiết kế của Bộ xây dựng ban hành quy định đối với công trình Căn hộ Gold Tower thuộc dự án nguồn thuỷ điện thì áp dụng loại công trình công nghiệp. Vậy Căn hộ Gold Tower ở đây bao gồm những công trình nào? Vì công trình thuỷ điện bao gồm nhiều công trình khác nhau như: Tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả …); Tuyến áp lực (đập dâng, đập tràn); các công trình tạm như: đê quai, kênh dẫn dòng, cống dẫn dòng; các hạng mục khác như: nhà vận hành, đường vận hành…
2 – Theo hướng dẫn ở điểm 2 mục 3.3.6 (VB 1751) thì định mức chi phí thiết kế các hạng mục: Đập dâng, đập tràn … được tính bổ sung theo loại công trình thuỷ lợi. Vây cho em hỏi là lúc này tỷ lệ định mức chi phí thiết kế được tính trên tổng giá trị xây dựng của đập dâng và đập tràn hay tính riêng từng hạng mục?Có phải điều chỉnh giảm hệ số hạng mục công trình k=0,9 không?
– Nếu tuyến áp lực của em gồm Đập đất vai trái, đập dâng bê tông vai trái, đập tràn, đập dâng bê tông vai phải, đập đất vai phải. Vậy khi tính định mức thì tính riêng từng hạng mục hay phải gộp chung lại tính một định mức?

+ Chi phí lập quy hoạch chi tiết 62%
+ Chi phí thiết kế đô thị 28%.
+ Chi phí đánh giá tác động môi trường 10%.
– Vậy chi phí phải thiết kế mẫu nhà được tính như thế nào, căn cứ pháp lý. ( không chi tiết lắm nhưng lại tốn rất nhiều chi phí, vậy có nằm trong 28% thiết kế đô thị không?….) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *